program-razvoj-podezelja

NAZIV AKTIVNOSTI

»POSTAVITEV SKLADIŠČA IN NAKUP OPREME V PODJETJU PETOVIONA D.O.O.«


OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Postavitev skladišča in nakup opreme v podjetju PETOVIONA d.o.o.« je potekala naložba v izgradnjo skladišča za kmetijske izdelke in nove opreme. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati skladiščne zmogljivosti in produktivnost v podjetju KOBAL WINE ESTATE d.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva doseganju ciljev na področju modernizacije kmetijskega sektorja v Sloveniji.

Rezultati aktivnosti: novi skladiščni prostori, opremljeni s sodobno opremo, dvig dodane vrednosti podjetja in dvig poslovanja in kvalitete.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si