program za razvoj podezelja

NAZIV AKTIVNOSTI

»GRADNJA VINSKE KLETI IN NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA KOBAL«


OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »GRADNJA VINSKE KLETI IN NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA KOBAL«
je potekala naložba v izgradnjo vinske kleti in nove opreme, potrebne za predelavo grozdja v vino.
Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost
v podjetju PETOVIONA, družba za pridelavo vina in žganih pijač d.o.o.
in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja.
Naložba prispeva doseganju ciljev na področju modernizacije kmetijskega sektorja v Sloveniji.

Rezultati aktivnosti: novi proizvodni prostori, opremljeni s sodobno opremo,
dvig dodane vrednosti proizvodov podjetja in ustvarjeni pogoji za nove zaposlitve.

 

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/